Bygg

PTC Komposit inom Byggsektorn

Inom byggsektorn förekommer kompositer allt mer som en viktig del av bygget. I t.ex. badrum är en viktig del att åstadkomma täta konstruktioner för att undvika fuktskador.

Hela hus byggs idag i komposit och vi på PTC tillverkar bl.a. laminat för yttertak och ytterväggar för Arbetsvagnar.

Kontakta oss!