Fritid

PTC kompositprodukter i fritidssektorn

Kompositer är idag en väldigt viktig del av utvecklingen innom olika sporter, cykel, ishockey m.fl.

Inom fritidssektorn får design en allt större betydelse och här kan man verkligen nyttja kompositernas många fördelar som t.ex. designfriheten vad gäller oregelbundna former och fina ytor.

Fritidsprodukter i vår produktion

PTC tillvekar bl.a. badtunnor och pooler och här är ytan mot vattnet väldigt viktig.
Dels skall den vara snygg men den skall även vara lätt att rengöra för att en bra hygien skall vara enkel att åstadkomma.

Kontakta oss!