Infrastruktur

PTC kompositprodukter i infrastrukturen

Armerade kompositer får större och större betydelse inom området infrastruktur.

Exempel på användningsområden är: Broar, Bryggor, Rör, Pålar, Vindkraftsvingar, Järnvägsslipers m.m.

PTC tillverkar

Vi tillverkar produkter som används inom rälsburna fordon, kommunikation, solenergi och vindkraft.

Kontakta oss!