Maskinpark

Maskinanläggning och lokaler

Våra stora ändamålsenliga lokaler finns i Kåge (Västerbotten). Vår anläggning inkluderar:

  • 3.300 m² produktionsyta.
  • Härdkammare
  • Slutna sprutboxar för gelcoatering
  • Femaxlig CNC fräs (3600x1800x1200mm)
  • Gerber skärmaskin för armeringar
  • Avdelning för Slipning och kapning
  • Vakuuminjicerings utrustning
  • Tryckinjicerings utrustning
  • Monteringshall

Ändamålsenliga Lokaler

Våra lokaler är ändamålsenliga med hänsyn till miljöaspekterna och indelat för ett så optimalt och kostnadseffektivt produktionsflöde från råvara till färdiga produkter.

Kontakta oss när det gäller produkter i komposit

Kontakta oss!