Egna produkter

Batteriladdningsskåpet Redblack.se och reparationsinsatsen Brunn-Isak för betongbrunnar

Batterilskåpet för säker laddning

RedBlack.se är ett batteriladdningsskåp konstruerat för att uppfylla högt ställda krav på säker laddning av batterier.

Vårt batteriladdningsskåp för batterier är CE-märkt och har en komplett elcentral med kontrollampor, jordfelsbrytare och automatsäkring, detta för en säker och enkel hantering.

Laddningsskåpet har måtten 108x55x45cm vilket innebär att sex normalstora batterier lätt får plats i skåpet. Batteriladdningsskåpet är designat för att det ska vara enkelt att hantera batterierna och laddningen. Den transparenta luckan finns där för att hindra att eventuella gaser läcker ut.

BRUNN-ISAK reparationsinsats mot inläckage i betongbrunnar

Vi erbjuder en kostnadseffektiv reparation av läckande betongbrunnar med vår Brunn-Isak.

Brunn-Isak löser de flesta problem med brunnar som skadats av tjälskjutning eller angrepp av svavelväte. Tack vare att bara den övre betongkronan demonteras så behöver man inte gräva lika mycket. Dessutom minskas återställningsytorna och arbetsmiljön blir säkrare då risken för ras minskas avsevärt. 

 

Fördelar med Brunn-Isak

Brunn-Isak reparationsinsats för inläckage i betingbrunnar