PTC Plastic
Technology
Composites AB

Produkter i komposit sedan 1965

Vi tillverkar funktionellt designade produkter i lätt och stark komposit

Vi är tillverkare och utvecklingspartner av avancerade produkter i lätt och stark komposit. Vi på PTC utvecklar, tillsammans med våra kunder, nya produkter där de fantastiska materialegenskaperna som komposit ger möjlighet till tas till vara på bästa sätt. 

Våra olika tillverkningsmetoder gör att det alltid finns en optimal lösning på tillverkning av dina kompositprodukter. Val av teknik och material tillsammans med vår erfarenhet och dina önskemål borgar för att du får produkter i komposit med hög konkurrenskraft.

Vi tillverkar funktionellt designade produkter i lätt och stark komposit

Vi är tillverkare och utvecklingspartner av avancerade produkter i lätt och stark komposit. Vi på PTC utvecklar, tillsammans med våra kunder, nya produkter där de fantastiska materialegenskaperna som komposit ger möjlighet till tas till vara på bästa sätt. 

Våra olika tillverkningsmetoder gör att det alltid finns en optimal lösning på tillverkning av dina kompositprodukter. Val av teknik och material tillsammans med vår erfarenhet och dina önskemål borgar för att du får produkter i komposit med hög konkurrenskraft.

Vi skapar produkter från idé till verklighet

Komposit /Composite är ett fantastiskt material med många fördelar

Varför komposit?

Att använda kompositer som material i sina produkter är ett bra val. Detta då det finns många fördelar med kompositer. 

Först och främst så är det ett mycket lätt och starkt material. Kompositer klarar av tuffa miljöer och stora temperaturförändringar, det har en hög motståndskraft mot mekanisk påverkan och tål korrosion mycket bra.

Komposit är dessutom ett mycket formbart material som har en hög finnish, vilket skapar många möjligheter när det kommer till design.

Ett till plus med att använda kompositer som material är att det är kostnadseffektivt även vid kortare serier.