Plastic
Technology
Composites

Produkter i komposit är vår specialitet

Produkter i komposit är vår specialitet.

Vi är tillverkare och utvecklingspartner av avancerade produkter i komposit. Vi hjälper er med design av kompositprodukter. Vi på PTC utvecklar, tillsammans med våra kunder, nya produkter där de fantastiska materialegenskaperna som komposit ger möjlighet till tas till vara på bästa sätt.

Våra olika tillverkningsmetoder gör att det alltid finns en optimal lösning på tillverkning av dina produkter. Val av teknik och material tillsammans med vår erfarenhet och dina önskemål borgar för att du får produkter i komposit med hög konkurrenskraft.

Från idé till färdig produkt i komposit

Vår personal samt utrustningen i våra lokaler gör att vi kan vara er samarbetspartner från idé till färdig kompositprodukt. Om viss spetskompetens skulle behövas så har vi ett mycket väl fungerande nätverk med specialister inom olika områden.

Hjärtligt välkommen till PTC med dina idéer.

Kontakta oss!