Miljö & kvalitet

Vi jobbar alltid med miljö och kvalitet i vårt arbete

Miljön är alltid i fokus hos oss

Många av våra produkter används till att säkerställa miljövänlig hantering av allt från hushållsavfall till farliga kemikalier, till att göra fordon lättare och minska utsläppen. Därför är det självklart att vi själva ständigt arbetar med förbättringar i vår fabriksmiljö för att säkerställa att vi har en så bra inomhus-, och utomhusmiljö som möjligt. Vår miljöpolicy uttrycks i följande punkter:

Vårt kvalitetstänk

För oss är kvalitet en del av det sammanlagda värdet av PTCs kompetens och produkter. Vi vet att vi, tack vare lång erfarenhet och stor samlad kompetens, håller hög kvalitet. Samtidigt vet vi att kvalitetsbegreppet lätt blir vittomspännande och allmänt. Därför vill vi på PTC, så långt som möjligt, bestämma innebörden i samråd med våra leverantörer och kunder. Vår strävan är att tydligt definiera och förankra kvalitetsmålen för varje enskilt åtagande. Detta försöker vi uppnå genom bl.a. noggranna förarbeten/förstudier, täta kontakter med leverantörer och kunder under arbetets gång samt konstruktionsförslag för smidigare och därmed snabbare tillverkning.”

Nedanstående punkter markerar vår kvalitetspolicy:”

"Vi vet att vi, tack vare lång erfarenhet och stor samlad kompetens, håller hög kvalitet."