Miljö & Kvalitet

Miljö

Miljön är alltid i fokus hos oss på PTC. Många av våra produkter används till att säkerställa miljövänlig hantering av allt från hushållsavfall till farliga kemikalier, till att göra fordon lättare och minska utsläppen. Därför är det självklart att vi själva ständigt arbetar med förbättringar i vår fabriksmiljö för att säkerställa att vi har en så bra inomhus-, och utomhusmiljö som möjligt. Vår miljöpolicy uttrycks i följande punkter:

  • Vi skall sträva efter att överträffa de miljökrav som lagstiftningen ställer på oss.
  • Ny teknik skall införas för att förbättra intern och extern miljö.
  • Alla förändringar som görs skall leda till en miljöförbättring.
  • Våra leverantörer skall påminnas om deras ansvar att förbättra råvaror ur miljösynpunkt.
  • Vi skall sträva efter att minimera avfallsmängden och återvinna i största möjliga mån.
  • Våra medarbetare skall utbildas och engageras så att våra miljömål kan uppnås.
  • Med miljöpolicyn skall PTC sträva efter ständiga förbättringar i harmoni med miljön.

Kvalitet

För oss är kvalitet en del av det sammanlagda värdet av PTCs kompetens och produkter. Vi vet att vi, tack vare lång erfarenhet och stor samlad kompetens, håller hög kvalitet. Samtidigt vet vi att kvalitetsbegreppet lätt blir vittomspännande och allmänt. Därför vill vi på PTC, så långt som möjligt, bestämma innebörden i samråd med våra leverantörer och kunder. Vår strävan är att tydligt definiera och förankra kvalitetsmålen för varje enskilt åtagande. Detta försöker vi uppnå genom bl.a. noggranna förarbeten/förstudier, täta kontakter med leverantörer och kunder under arbetets gång samt konstruktionsförslag för smidigare och därmed snabbare tillverkning.

Nedanstående punkter markerar vår kvalitetspolicy:

  • PTCs verksamhet skall uppfylla kundens förväntningar vad gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet och kundservice.
  • Ständiga förbättringar skall vara ett verktyg för att uppnå våra kvalitetsmål.
  • Kvalitetsmål skall finnas för alla aktiviteter i företaget och kvalitetsförbättring skall vara allas ansvar och uppgift.

Kontakta oss!