Varför komposit?

Kompositmaterial – ett hållbart alternativ

Kompositer erbjuder ett lättviktsmaterial som ur många aspekter är ett hållbart alternativ. Inte bara ur hållfasthetssynpunkt utan även ur ett miljöperspektiv. Lättviktslösningar spar energi och resurser och kompositer kan numera tillverkas av biomaterial.

Komposit i detta fall är vanligen material bestående av starka och styva fibrer som stadgas och hålls samman av ett så kallat matrismaterial, oftast plast. Genom lämpliga kombinationer av fibrer och matrismaterial kan kompositmaterial framställas med egenskaper som de enskilda materialen inte kan uppfylla. Fibrerna är oftast utav glas, kol eller olika plastmaterial. På senare år har fibrer av cellulosa i olika former börjat användas, t ex hampa, jute, bomull mm. Fibrerna är ofta starka och har en hög styvhet. Kol och glasfiber är ofta mycket starkare än stål och har en densitet som ligger på en fjärdedel av stålets densitet. Matrismaterialet eller plastmaterialet kan vara av härdplaster eller termoplaster. Vanliga plaster är polyester, epoxi eller polyamider.

Kompositmaterial kan spara vikt i jämförelse med de flesta konventionella materialen.

Kontakta oss!